مشکل در خرید اینترنتی از سمت بانک

خرید شما از سمت بانک ناموفق شده است . لطفا قبل از خرید مجدد حتما ایمیل خود را چک کنید

نکته : با توجه به اینکه خرید شما ناموفق شده است در صورت کسر مبلغ لطفا در صورتی که بعد از ۱ الی ۷۲ ساعت مبلغ کسر شده به حساب تون برگشت داده نشد لطفا از طریق پشتیبانی سایت این مورد را پیگیری نمایید. این اطمینان به شما داده می شود که حتما این مورد از طرف پشتیبانی پیگیری خواهد شد.